Пожароизвестителни системи

Поддръжка и изграждане на системи за пожароизвестяване.
Притежаваме разрешително N 1102/26.03.2021г. за извършване на дейност по чл. 129, ал.2, т.5 от ЗМВР: поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на цялата страна.

Галерия

Клиенти