Контакт

Можете да се свържете с нас по всяко време, за да ни изпратите запитване за всичко,

което ви интересува. Също така, Генов Солюшънс ЕООД поддържа авариен

телефон и e-mail адрес за спешни случаи, които са на разположение на нашите

клиенти 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:


ФОРМА ЗА КОНТАКТ

АВАРИЕН ТЕЛЕФОН:

088 6365023АВАРИЕН EMAIL:

office@genovsol.comАДРЕС:

гр. София,
ул. "Тинтява" 15

тел: +359 88 636 50 23

e-mail: office@genovsol.com