Проекти

Система за видеонаблюдение в ТОРГОТЕРМ АД

През февруари 2020г. изградихме система за видеонаблюдение и система за контрол на достъп и работно време в завод ТОРГОТЕРМ АД в гр. Кюстендил

<< всички проекти