Проекти

Видеонаблюдение на Кометите!

Изградихме система за видеонаблюдение на корабите на подводни криле, които пътуват по българското Черноморие.

<< всички проекти