Проекти

Ситикорп Бизнес център

През 2009г. завършихме успешно проекта си Ситикорп Билдинг.
В бизнес сгради клас А изпълнихме всички слаботокови  инсталации, като Пожароизвестителна система, Видеонаблюдение, Контрол на достъп, Бариери за паркингите. Положихме над 40км кабел за компютърна мрежа, телефония, телевизия. Сървърни помещения в общите части на сградите с връзка към всеки офис.
В момента успешно поддържаме изградените от нас системи и инсталации и сме спечелили доверието на много от новите собственици и ползватели на прекрасните, функционални сгради.
Благодарим за доверието. 

<< всички проекти