Проекти

Ресторант Глория Мар - София

Изградихме безжична система за автоматизация на осветлението в изцяло обновения Ресторант Глориа Мар - София.
Плавно регулиране на осветлението, предварително зададени сцени и режими на работа на осветителните тела.
Системата базирана на предлаганите от нас устройства за автоматизация по протокол Z-Wave не изискваше никаква предварителна подготовка по време на строителството на обекта, тъй като е изцяло безжична. 

<< всички проекти