Проекти

Обновен магазин Jumbo

С цел по-добра търговска функционалност, магазин Jumbo на бул. "България" в гр. София претърпя грандиозно разместване и ремонт. За служителите на магазина проектът беше по-тежък от откриването на нов магазин, тъй като обектът не спря работата си с клиенти и въпреки това всички стоки бяха подредени по нов начин и на нови места.
На нас се падна отговорната работа да преработим електро и слаботоковите инсталации, като 220V, UPS, LAN, TEL, POS терминали, системи за известяване за касиерите, СОТ, Видеонаблюдение.
За една нощ бяха разкачени 16 касови работни места и бяха преместени на нови позиции в магазина, като беше положен над 8000м кабел за изброените системи. Беше използван само наличния кабел, който беше пренасочен по нови кабелни трасета в метални скари. На сутринта магазинът работеше с пълната си функционалност в новото си разпределение.
Генов Солюшънс ЕООД осигури 24 часа присъствие на екипи, които да не позволят спиране на работата на клиента. 
След нашата намеса и ревизиране на всички системи, бяха отстранени проблеми със съществуващите системи, които възпрепятстваха нормалната работа на магазина през последните години.
Благодарим за доверието. 

<< всички проекти