Проекти

ДАКС 96 – Система за видеонаблюдение в гр. Пловдив

Изградихме система за видеонаблюдение в складова база на ДАКС 96 в гр. Пловдив.

<< всички проекти